Co vlastně diagnostika pohybového aparátu (DPA) je a proč je tak významná? DPA slouží ke zjištění zdravotního stavu klienta a společně se vstupním dotazníkem je první věcí, která by měla být klientovi udělána. Diagnostika pomáhá zjistit neb odhalit odchylky od optimálního držení těla, jimiž nejčastěji jsou skolióza, hyperlordóza nebo hyperkyfóza. Dále se také pomocí tzv. palpace (omak svalů) zjišťuje svalový tonus (napětí ve svalech), kde se pomocí testovacích cviků v různých polohách zjišťují oslabené (hypotonické) a zkrácené (hypertonické) svalové partie. Oslabené svaly mají tendenci ochabovat (např. břišní, mezilopatkové svaly, …) a zkrácené svaly mají naopak tendenci zkracovat se (bederní vzpřimovače, lýtkové svaly, …). Dále se provádí funkční vyšetření jednotlivých úseků … (VÍCE VE VIDEU).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *