diagnostika mezilopatkových svalů

Co vlastně diagnostika pohybového aparátu (DPA) je a proč je tak významná? DPA slouží ke zjištění zdravotního stavu klienta a společně se vstupním dotazníkem je první věcí, která by měla být klientovi udělána. Diagnostika pomáhá zjistit neb odhalit odchylky od optimálního držení těla, jimiž nejčastěji jsou skolióza, hyperlordóza nebo hyperkyfóza. Dále se také pomocí tzv. palpace (omak svalů) zjišťuje svalový tonus (napětí ve svalech), kde se pomocí testovacích cviků v různých polohách zjišťují oslabené (hypotonické) a zkrácené (hypertonické) svalové partie. Oslabené svaly mají tendenci ochabovat (např. břišní, mezilopatkové svaly, …) a zkrácené svaly mají naopak tendenci zkracovat se (bederní vzpřimovače, lýtkové svaly, …). Dále se provádí funkční vyšetření jednotlivých úseků páteře a dalších částí těla.

Diagnostika by měla být vždy provedna na první hodině s klientem a až poté na základě výsledků sestavuji optimální tréninkový plán. Svým klientům nejprve doproručuji odstranit všechny svalové dysbalance (např. nejčastější horní zkřižený nebo dolní zkřížený syndrom) a až poté přejít k plnohodnotnému tréninku na základě klientova cíle. Toto vyšetření vyžaduje kvalitní znalosti jak z anatomie, tak z dalších aspektů pro včasné a úspěšné odhalení “vad” na našem těle. Každý seriózní trenér by měl být schopen diagnostiku provést a vždy by ji měl zařadit do nabídky svých služeb.

Co dalšího Vám diagnostika přinese?

Díky diagnostice jednoznačně zlepšíme efektivitu následného cvičení na základě správného zapojení svalů do různých pohybových vzorců, které poté využíváme v běžném životě. Díky diagnostice můžeme také předejít zraněním dříve než se stanou, např. z důvodu oslabené HSS (hluboký stabilizační systém).

Další výhodou je sestavení individuálního tréninkového plánu na míru. Neumím si představit, že bych s každým klientem cvičil podle jediné šablony. Nicméně se tento styl tréninku často a ve velké míře objevuje ve spoustě fitness centrech po celé České republice. Dle mého názoru je toto jedna z největších chyb osobních trenérů u nás, ale samozřejmě ne všichni trenéři jsou takoví. S individuálně sestaveným tréninkem lze vždy dosáhnout lepších výsledků a hlavně bezpečněji. Ne každý člověk je stejný a má stejné problémy. Platí to jak pro sportovce, tak pro běžné návštěvníky.

Ne každý klient si nechá diagnostiku provést, protože ne každému je příjemné nechat na sebe koukat a ošahávat se. Tato věc je na každém klientovi, zdali chce cvičit správně a na míru, nebo si postupně nechat “ničit” své tělo špatně prováděným cvičením.

Pokud byste chtěli provést kompletní diagnostiku pohybového aparátu, tak mě kontaktujte, popřípadě si se mnou domluvte osobní trénink.

diagnostika kyčelních flexorů, přímého svalu stehnního, štíhlého svalu stehenního a povázky stehenní diagnostika malého prsního svalu diagnostika horní části přímého břišního svalu diagnostika velkého svalu hýžďového diagnostika spodních fixátorů lopatek